Ciekawostki

[ #ciekawostki…

[ #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #archeologia #znaleziska ]

Rzymskie „coś”, w zasadzie do końca nie wiadomo co to jest chociaż spekuluje się, że może być to jakiś mało dokładny przyrząd pomiarowy. Znaleziono wiele takich brył w różnych częściach Europy. Najwięcej znajdowano na terenach obecnych Niemiec i Francji, ale były one również pozyskiwane z terenów obecnej Walii, na Węgrzech, w Hiszpanii i na wschodzie Włoch. Najbardziej popularne są dwunastościany o pięciokątnym boku z otworem w jego centralnej części. Otwory te różnią się wielkością w pojedynczej bryle, stąd też sugestia, że mogły one służyć do pomiaru grubości. Wierzchołki zakończone są kulkami, które mogły być tam umieszczone ze względów dekoracyjnych. Artefakty wykonane są z brązu lub kamienia. Innym rodzajem wielościanu jest dwudziestościan o boku w kształcie trójkąta. Na zdjęciu widać dwa dwunastościany i jeden dwudziestościan znajdujące się w Rheinisches Landesmuseum (Bonn, Niemcy).