Ciekawostki

„Eksplozja kambryjska…

„Eksplozja kambryjska młodsza o 2 ml. l.” Fauna kambryjska zastąpiła ediakarańską w ciągu 410 tys. l.?

Szanowni Doktorzy i Profesorowie oraz Magistrzy biologii, paleontologii i geologii, czy wy to widzicie i nie grzmicie!? To już nie jest objaw ingnorancji. Jeżeli 'Nauka w Polsce’ dobrze przetłumaczyła (sprawdze), to jest to obraz totalnego nieuctwa i kompromitacji tych badaczy! 🙂 Nie dość, że zmarnotrawili pieniądze na swoje badania, 2 miliony lat w te czy wewte, co za istotna różnica? Nie dość że kłamią odnośnie rzekomej skuteczności/ precyzji datowań, margines błędu przy takich skalach jest większy niż 2 ml. lat, to jeszcze ten kocopoł :))) Dodam że nawet w miarę wiarogodna metoda C-14 została ostatnio poddana ostrej krytyce, po dodatkowych badaniach. Trzeba będzie jeszcze raz napisać książki do historii Izraela i nie tylko!

https://kopalniawiedzy.pl/datowanie-radioweglowe-krzywa-kalibracji-Lewant-Izrael-Egipt,28294

Chcą powiedzieć, że wszystkie główne typy poza kręgowcami wyewoluowały w ciągu 410 tys. lat? I że był za to odpowiedzialny ewolucyjny wyścig zbrojeń? Ci ludzie nie mają pojęcia o biologii ewolucyjnej i geologii historycznej, dlatego nie znają podstawowych hipotez, choć bajkowych, odtłumaczających Eksplozję Kambryjską. Zakłada ona, że przed okresem kambryjskim miała miejsce epoka lodowcowa, która podzieliła świat na różne nisze ekologiczne, to w nich rzekomo w przeciągu około 5-10 000 000 lat wyewoluowały te wszystkie typy. Potem lód stopniał i nagle w zapisie kopalnym zaczęły się zaznaczać te typy 🙂 Jeszcze raz podreślam Jeżeli tłumaczenie jest prawdziwe i zostało to opublikowane w porządnej literaturze naukowej, to recenzentów należy niezwłocznie przekwalifikować na kierowców ciężarowek.

„Co więcej, naukowcom udało się ustalić, że zastąpienie fauny ediakarańskiej kambryjską nastąpiło w ciągu ok. 410 tys. lat. „Z geologicznego punktu widzenia to prawdziwy sprint” – wyjaśnia Linnemann.

Tak szybki proces można wyjaśnić na zasadzie biologicznego „wyścigu zbrojeń”. Kiedy drapieżnik rozwinął zdolność przemieszczania się, jego ofiary musiały wypracować lepszą zdolność obrony, np. pancerze ochronne.”

https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/04/zrzut-ekranu-z-2015-02-19-211825.png

Uruchomili mnie i zaczęła się nowa śruba :)))We wszystkich dostepnych streszczeniach, jakie znalazłem rzeczywiście tak jest napisane. Nie widziałem jeszcze oryginalnej pracy, więc mam nadzieję że napisali do laicy i potem jeden od drugiego kopiowali, a nie naukowcy o zdrowych zmysłach. Skoro na oddzielenie się od rzekomego wspólnego przodka i na ewolucję szympansów i ludzi do obecnej postaci, potrzeba było około 6 000 000 lat, to jak to mogłoby być możeliwe żeby przez 410,000 wyewoluowały wszystkie możliwe plany budowy (typy), jakie obserwujemy w biologii oprócz kręgowców?

Wydaje mi się, że ci uczeni akceptują powszechną hipotezę epoki lodowcowej i nie mieli na myśli samego wyewoluowania tych planów budowy od zera, tylko radiację adaptacyjną reprezentujących te plany budowy organizmów, jaka nastąpiła po stopieniu lodowców i po tym, jak wszystko się wymieszało, rozprzestrzeniło po ziemskich oceanach, tworząc ekologię kambryjską, zastępując ediakarańską. Np. w tym artykule z 2009 roku, z uwagi na kompletny brak dowodów kopalnych potwiedzających hipotezę lodowcową w ewolucji organizmów kambryjskich usiłuje się ją wspierać filogenetyką molekularną: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20375317

Darwiniści nie potrafią porządnie wykalibrować zegara molekularnego i mylą się o dziesiatki milionów lat, a w tym przypadku próbuja wszystko poukładać do kupy i wpasować w hipotezę lodowcową, na podstawie porówniań słabo poznanych genetycznych sieci regulacycjnych, odpowiedzialnych za powstawanie różnych planów budowy. Typowe bajkopisarstwo 🙂 Proszę zobaczyć, jak polegli w przypadku hipotez dotyczących pochodzenia roślin: https://www.wykop.pl/wpis/37786057/skamienialosci-istotnych-grup-roslin-odkryte-na-bl/

Szukając wiadomości na ten temat, trafiłem na różne artykuły. W jednym napisano, że eksplozja kambryjska była podzielona na dwie fazy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6226464/
Inne mówią szczerze o wielkiem przepastnej luce w naszej wiedzy. Np. w zapisie kopalnym nie obserwujemy powolnej radiacji adaptacyjnej, tylko nagłe i niemal równoczesne pojawienie się organizmów kambryjskich ca całym obliczu ziemi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3861885/

Tutaj natomiast jest przeglądówka, której celem jest ODtłumaczanie braku dowodów na ewolucję kambryjskich organizmów. Opisano w niej wszelkie możliwe hipotezy, jakie zaproponowano do tego czasu, podając odnośniki do odpowiednich artykułów i uczciwie przyznano, że wszystkie są kontrowersyjne. Np. jedna z nich mówi, że PRZEDkambryjskie skały, które zawierały skamieliny ewolucyjnych przodków organizmów kambryjskich….wyerodowały! 🙂 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1578734/

W tym tekście się zapewnia, że za brak form przejściowych, wiodących do organizmów kambryjskich odpowiadają warunki klimatyczne i ekologiczne, brak twardych pancerzy u ewolucyjnych przodków organizmów kambryjskich i w efekcie wszystko się zgania na ubogi zapis kopalny, którego skutkiem jest małe prawdopodobieństwo fosylizacji. Innymi słowy: dowody na ewolucje orgamnizmów kambryjskich są ukryte w lukach ludzkiej wiedzy -zdają się sugerować autorzy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26439348

https://phys.org/news/2018-12-uranium-lead-dating-cambrian-explosion-younger.html

„Moreover, the scientists’ data series reveal that the development of the fauna took place within a very short period. The transition from the „Ediacara biota” – multi-celled but very simply organisms – to the diverse Cambrian life forms occurred over less than 410,000 years. „From a geological point of view, this represents a veritable sprint,” according to the research team. Based on the current study, this rapid faunal change may be best explained as a kind of „biological arms race”: New fundamental traits accelerated the subsequent evolution and fueled the next „adaptive breakthrough.” „For example, if an organisms became increasingly mobile and fed on prey, previously even less mobile animals had to come up with new ways to protect themselves – which may have led to the rapid development of shells or skeletons. One achievement thus engendered the next – and, by necessity, within a shortened period of time,” says Linnemann in summary. „

—————————————————————

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32302%2Ckambryjska-eksplozja-wydarzyla-sie-kilka-milionow-lat-pozniej-niz-sadzono?fbclid=IwAR3hAE7alQyduikYgh5IWA6TDSW7ZPSGfsS9mM5p2XPOkDE7iV97yLpfPeA

> „Eksplozja kambryjska, jeden z najważniejszych epizodów w dziejach życia na Ziemi, wydarzyła się kilka milionów lat później, niż wynikało z dotychczasowych datowań – poinformowali naukowcy na łamach pisma „Terra Nova”.

Stosując metodę datowania opartą na zastosowaniu izotopów uranu i ołowiu, naukowcy z międzynarodowego zespołu ustalili, że tzw. eksplozja kambryjska rozpoczęła się ok. 538,8 mln lat temu.

W trakcie tego wydarzenia, które rozpoczyna okres kambru i erę paleozoiczną, na Ziemi pojawiła się ogromna liczba nowych organizmów wielokomórkowych, w tym przodkowie wielu grup zwierząt – mięczaków, owadów, skorupiaków i kręgowców. Mimo że proces trwał kilka milionów lat, w skali geologicznej był on na tyle gwałtowny, że w odniesieniu do tego okresu stosuje się umowną nazwę „eksplozja”.

W tym czasie z kolei wymarły inne formy żywe, tzw. fauna ediakarańska, czyli najstarsze znane organizmy wielokomórkowe.

„Udało nam się doprecyzować okno czasowe, w którym rozpoczął się ten epizod” – wyjaśnia prof. Ulf Linnemann z Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung w Dreźnie (Niemcy).

Naukowcy badali wiek skał z kilku warstw wulkanicznych w południowej Namibii. Metoda polega na analizie tempa rozpadu uranu w minerale o nazwie cyrkon. Dzięki temu można precyzyjnie ustalić wiek skał.

Z ich badań wynika, że eksplozja kambryjska rozpoczęła się ok. dwa miliony lat później, niż dotąd zakładano.

Co więcej, naukowcom udało się ustalić, że zastąpienie fauny ediakarańskiej kambryjską nastąpiło w ciągu ok. 410 tys. lat. „Z geologicznego punktu widzenia to prawdziwy sprint” – wyjaśnia Linnemann.

Tak szybki proces można wyjaśnić na zasadzie biologicznego „wyścigu zbrojeń”. Kiedy drapieżnik rozwinął zdolność przemieszczania się, jego ofiary musiały wypracować lepszą zdolność obrony, np. pancerze ochronne.”

Więcej: https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/172372

#nauka #paleontologia #eksplozjakambryjska #ciekawostki