Ciekawostki

Jeszcze wrócę do zakłamania…

Jeszcze wrócę do zakłamania statystyk ISKK

Cudowny wzrost liczby chodzących na msze w 2017 roku

Po długim okresie oczekiwania, część polskich mediów z ogromnym wręcz zadowoleniem podała, że w roku 2017 nastąpił wzrost liczby zobowiązanych katolików uczestniczących w niedzielnych mszach, niektóre wręcz odbębniły, że wzrósł procent wszystkich Polaków ogółem uczęszczających do kościoła w dzień nakazany (sic!). Wszystkich zwolenników rozdziału Kościoła od państwa pragniemy jednak uspokoić. Jak się wszakże okazuje, nie oznacza to wcale powstrzymania procesu przyspieszającej w tym kraju laicyzacji i nagłego wzrostu identyfikacji ludności kraju nad Wisłą z polityką kleru, ale spowodowane jest to zmianą matodologii liczenia, czyli mówiąc bardzo dosadnie, cały ten wzrost to sztucznie wygenerowany pic na wodę, oczywiście święconą…

Z liczby ogółu wiernych zarejestrowanych w parafiach wykreślono w najnowszym raporcie osoby przebywające długotrwale za granicami kraju. Liczba Polaków na czasowej emigracji wzrosła do ok. 2,54 mln na koniec 2017 podaje GUS.

Jak się zmieniła w tym roku metoda liczenia:

Lifting wskaźnika. Czy ISKK znowu zmieni metodykę?


ISKK ogłosił pewien wzrost, ale wynik dla diecezji tarnowskiej jest prawie taki sam jak ogłoszony już rok temu w „Gościu Niedzielnym” z uwagą, że został zmieniony sposób liczenia. Trudno uznać to za przypadek, zwłaszcza, że zmiana metody podniosła wynik o 9 punktów procentowych. Drugi problem z danymi ISKK jest taki, że od dwóch lat Instytut odmawia ogłoszenia czego procent podaje. Dotychczas baza obliczeń była podawana, w 2015 r. było to 39,8% z 27 mln osób. Baza, zależna od liczby ochrzczonych jest zmienna, w niektórych latach ich liczba spadała o pół miliona osób.Można przypuszczać, że obecnie „zobowiązanych” jest ok. 26 mln. Opis wyliczenia dla diecezji tarnowskiej wskazuje, że od tej liczby została odjęta, również nie ogłoszona, liczba emigrantów. Obecna baza (zobowiązani bez emigrantów) to przypuszczalnie ok. 23 mln osób, co daje ok. 23% ludności, a po odjęciu podwójnych obecności na nabożeństwach różańcowych ok. 21%.***
W obiegu publicznym funkcją informacji o nawiedzaniu kościołów przez wiernych jest utrwalanie przekonania o wysokim społecznym poparciu dla głosu Kościoła (czytaj: żądań biskupów). Odsetek stałych bywalców świątyń opisuje jego niepodważalny fundament, nawet jeśli spora część oponuje tezom biskupów w kwestiach społecznych. Skuteczne antidotum na niekorzystne trendy i zachowania społeczne stanowi propaganda. Dane źródłowe do obliczeń ISKK ustalają zainteresowani poprawą wizerunku własnej parafii. Brak kontroli nad skalą kreatywnego liczenia pozwala jednak podawać wyniki jako statystyki policzonych faktów. ISKK nie oponuje także, konsekwentnie, przez lata, „drobnym medialnym podwyżkom”. Nader często dzięki temu słychać później stwierdzenia ludzi Kościoła: „media informują o 95% katolików i 40% Polaków chodzących do kościoła, co uzasadnia jego miejsce w życiu publicznym”. Skuteczność propagandowego mechanizmu potwierdza automatyczne powtarzanie tych samych wielkości przez niemal wszystkich, z zagorzałymi oponentami Kościoła na czele.
Proponujemy jeszcze odjąć od mianownika wszystkich tych, co nie popierają udziału kleru w polityce i nie zgadzają się chociaż z częścią dogmatów kościelnych, to poziom niedzielnej frekwencji poszybuje do ponad 70 procent! A najlepiej byłoby zająć się już pisaniem opowieści z gatunku science, przepraszamy, clerical fiction…

*

http://uuniv.blogspot.com/2019/01/cudowny-wzrost-chodzacych-na-msze-w.html#more

kolejne wałki z liczbą chrztów tutaj

ISKK podnosi współczynnik likwidując 962 tys. ochrzczonych

przykład ziemi Chrzanowskiej
https://przelom.pl/www/images/wierni_infografika.jpg
powiat stracił o dziwo 75tys wiernych prawie 50% liczby wiernych i nie są żadnym ewenementem na skale kraju?

#neuropa #bekazkatoli
#polska #neuropa #kosciol #statystyka #ciekawostki