Ciekawostki

KAMPANIA CEZARA W HISZPANII…

KAMPANIA CEZARA W HISZPANII DALSZEJ

Juliusz Cezar przeszedł do historii jako zdobywca Galii oraz twórca nowego ustroju, który znalazł naśladowców w różnych epokach. Mało znane szerszemu ogółowi czytelników są jego działania militarne na wcześniejszych etapach kariery tzn. w okresie sprawowania urzędu propretora w Hiszpanii, gdzie przyszły zwycięzca Galów po raz pierwszy dowodził większym zgrupowaniem wojsk.

(więcej w nowym artykule)

https://www.wykop.pl/link/4791493/kampania-cezara-w-hiszpanii-dalszej/

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #rzym #qualitycontent