Ciekawostki

#liturgicznywykop Cobyście…

#liturgicznywykop

Cobyście mieli co czytać o poranku ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Gesty liturgiczne – bicie się w pierś Kiedy i Dlaczego?

Drugi najczęściej nadużywany gest na liturgii po znaku Krzyża. Faktycznie jest on przewidziany tylko w dwóch momentach:

– podczas Confiteor, czyli I formy Aktu Pokuty (na polski: Spowiadam się Bogu…”), trzykrotnie wszyscy wierni, posługujący oraz celebransi uderzają się w pierś prawą pięścią na słowa mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
– podczas Kanonu Rzymskiego, czyli I Modlitwy Eucharystycznej, ale wtedy tylko przez Celebransa, który czyta słowa:

Również nam, Twoim grzesznym sługom, *
Które występują zaraz po wspomnieniu zmarłych, a nieco przed Doksologią Wielką.

Symbol dosyć prosty i czytelny. Odnosi się do fragmentu z Ewangelii według św. Łukasza

Natomiast Celnik stał z daleka i nie śmiał oczu nawet wznieś ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika (Łk 18,13)

Oznacza on przyznanie się do błędu, do winy, do grzechu. Dlatego wiąże się on z aktem pokuty właśnie, o którym sądzę, że przy tej okazji można powiedzieć co nieco.

Najpewniej zwyczaj rozpoczynania zgromadzenia Eucharystycznego Aktem Pokuty został zaczerpnięty od Żydów. Abp Nowowiejski mówi:

Zwyczajem było u Żydów przed złożeniem ofiary kajać się przed Bogiem za swoje grzechy, przed ofiarowaniem bożej żertwy złożyć ofiarę skruszonego serca.

Sam Akt Pokuty współcześnie ma 4 formy: Pierwszą jest Spowiedź Powszechna, czyli już wspomniane Confiteor; drugą są wersety zaczerpnięte z Pisma recytowane naprzemiennie przez kapłana i lud; trzecią są wezwania błagalne skierowane do Chrystusa, które wyprowadzono z pierwotnego sensu Kyrie Eleison (wtedy też pomija się w liturgii tę część stałą). Ostatnią jest pokropienie, czyli Aspersja, o której więcej wspomnę nieco bliżej Wielkiego Tygodnia.

Po co Akt Pokuty na początku? „Prawda was wyzwoli”. Prawdą o człowieku jest to, iż jest grzesznikiem, który potrzebuje uzdrowienia pochodzącego od Boga. Aby faktycznie przyjąć Chrystusa w Sakramencie trzeba stanąć w prawdzie osobie i o swojej słabości.

Dzisiaj nie mam żadnego zdjęcia ( ͡° ʖ̯ ͡°)

#ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #kosciol #katolicyzm #wiara #religia #wielkipost #msza #liturgia #mirkomodlitwa #mikromodlitwa