Ciekawostki

Największa hiperinflacja w…

Największa hiperinflacja w dziejach miała miejsce na Węgrzech po II wojnie światowej, jej skala wyniosła 41,9 biliardów (10 ^ 15) % w skali miesiąca, co prowadziło do podwajania się cen co 15 godzin. Podczas denominacji nowa waluta, forint, była warta 400 kwadryliardów (10 ^ 27) pengő, dotychczasowej waluty.

#ciekawostki #gruparatowaniapoziomu