Ciekawostki

Nieruchającym towarzyszom z…

Nieruchającym towarzyszom z tagu #antykapitalizm przypominam, że Związek Radziecki był nie tylko zbrodniczym i totalitarnym krajem sukcesywnie dokonującym ludobójstw na swoich własnych obywatelach. Był także jedną z największych katastrof gospodarczych w historii świata:

– Pijaństwo: od lat 50-tych radzieckie władze, w celu uciszenia społecznych nastrojów ustanowiły wódkę bardzo tanim i jednym z niewielu powszechnie dostępnych towarów. Skończyło się to gigantyczną epidemią pijaństwa i wynikających z tego patologii, takich jak przemoc domowa czy ogromna liczba przedwczesnych zgonów. W latach 80-tych w ZSRR było już ponad 11 milionów zarejestrowanych alkoholików (a ile trzeba był chlać żeby w takim kraju być za niego uznanym?), a ponad połowa nieobecności w pracy była spowodowana alkoholem.

Gdyby ktoś się zastanawiał: Nie, Rosjanie nie chleją „z natury” na umór. Masowo alkoholizm rozpoczął się w czasach ZSRR.

– Wojskowość: najważniejszym zadaniem radzieckiego społeczeństwa było ciężko pracować na utrzymanie ogromnej armii, służącej do trzymania za mordę państw satelickich (w tym Polski) jak i bronić radzieckiej władzy przed własnymi obywatelami. W kraju tak biednym i tak zacofanym, radziecka armia liczyła aż do 5 milionów ludzi łącznie, wydając ich utrzymanie ogromne 20% PKB. Radziecka armia była „sztuką dla sztuki”. Pod koniec lat 70-tych radzieccy generałowie potrafili okresowo kilkukrotnie zwiększać produkcję czołgów tylko po to aby uzasadnić jej ogromne rozmiary i pochwalić się militarną przewagą nad zgniłym Zachodem.

– Ropa. ZSRR krajem utrzymywanym za dolary pozyskiwane dzięki sprzedaży taniej ropy cenach na Zachód. Ropa obok eksportu broni była głównym sposobem na finansowanie radzieckiej gospodarki. Co wykorzystała w latach 80-tych administracja Ronalda Reagana i przekonując kraje kapitalistyczne do zakupu tego surowca przede wszystkim od konkurencyjnej Arabii Saudyjskiej rozłożyła Moskwę na łopatki. Spadek zysków z eksportu ropy pogłębił i tak ogromną biedę radzieckiego społeczeństwa, doprowadził do rosnących niepokojów i ostatecznie rozpadu całego bloku wschodniego.

-Rolnictwo. Eksperyment kolektywizacji wsi okazał się gigantyczną humanitarną i ekonomiczną katastrofą. Carska Rosja w 1913 roku była największym eksporterem zboża na świecie. Związek Radziecki na początku lat 60-tych był już największym światowym importerem zboża (kupując je za sprzedawaną ropę). Największy na świecie kraj nie był w stanie zaspokoić nawet podstawowych potrzeb żywieniowych własnych obywateli. Warunki życia w kołchozach były dramatyczne i większość ludności (często nielegalnie) próbowała uciekać do miast.

-Budownictwo mieszkaniowe i bezdomność. Niewydajna radziecka gospodarka nie potrafiła sprostać potrzebom mieszkaniowym ludności. Mieszkań było zbyt mało, a metraż był skandalicznie niski. W obawie przed narastającym problemem plagi bezdomnych dzieci radzieckie władze… zaczęły masowo nakłaniać kobiety do aborcji. I tak w połowie lat 60-tych ZSRR był już światowych rekordzistą pod tym względem, gdzie liczba aborcji przekraczała ponad 200% liczby urodzeń (dla krajów zachodnich ten wskaźnik nigdy nie przekraczał 35%).

– Bieda. Stan niedoborów wszystkich towarów był stanem naturalnym dla każdego radzieckiego obywatela. Okres industrializacji lat 30-stych jest często fałszywie podawany jako przykład sukcesu socjalistycznej ekonomii. W rzeczywistości wzrosty produkcji ciężkiego przemysłu (w połączeniu z kolektywizacją rolnictwa) zostały okupione gigantycznym spadkiem poziomu życia. Siła nabywcza mieszkańca ZSRR spadła wtedy w zależności od regionu od 30 do nawet 70%. To największy w historii spadek w czasach pokoju. Wielki kryzys w USA wygląda przy nim na zwykłą perturbację.

-Ekologia. To słowo nie istniało w radzieckich słownikach. Na północy znajduje się liczący 85 tysięcy km2 archipelag wysp Nowej Ziemi. Przeprowadzono tam ponad 130 prób bomb atomowych przez co teren ten jeszcze przez setki lat nie będzie nadawał się do życia. Podobnie jak ogromne połacie kazachskich stepów. Z powodu radzieckich prób nieudolnego nawadniania pustyni Kara Kum doprowadzono do niemalże całkowitego wyschnięcia Jeziora Aralskiego i zniszczenia rzek ogromnych Syr-darii i Amu-darii. Co więcej z powodów oszczędności w ZSRR masowo wykorzystywano dawno zakazane za szkodliwość na Zachodzie pestycydy. W rezultacie na początku lat 90-tych ponad 10% uczniów w wieku szkolnym było upośledzonych fizycznie bądź umysłowo.

Usprawiedliwiając Związek Radziecki jesteś nie tyle awangardowym buntownikiem-rewolucjonistą, co przede wszystkim niewyedukowanym debilem.

Pozdrawiam

#4konserwy #neuropa #bekazlewactwa #ciekawostki #historia