Ciekawostki

ASTROLOGIA W STAROŻYTNEJ…

ASTROLOGIA W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE

Od zarania dziejów ludzi intryguje myśl o poznaniu przyszłości. Niezależnie od szerokości geograficznej, poziomu rozwoju cywilizacyjnego czy okresu historycznego powszechnie sądzono, że władzę nad losem jednostki oraz zbiorowości sprawuje siła wyższa, której personifikacją był liczny panteon bóstw.

(więcej w nowym artykule)

https://www.wykop.pl/link/4385069/astrologia-w-starozytnej-grecji-i-rzymie/

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #rzym