Ciekawostki

EUSTACHY MNICH – PIRAT W…

EUSTACHY MNICH – PIRAT W HABICIE

Urodził się w roku 1170 w Boulogne-sur-Mer, we Francji. Jego ojciec, Baldwin Busket, był rycerzem szanowanym w całym hrabstwie. Jako, że Eustachy był drugim dzieckiem, przeznaczony został do stanu duchownego. Po studiach w hiszpańskim Toledo wrócił w rodzinne strony i wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru w Samer. Wbrew woli ojca, nie zapisał się jednak w historii Kościoła, ale w historii piractwa.

Eustachy przywdziewał habit tak długo, jak długo żył jego ojciec. Po jego śmierci, mnich bez żalu opuścił klasztor. W Boulogne został przyjęty na dwór hrabiego Reginalda de Dammartin, gdzie szybko uzyskał znaczne wpływy, które sprawnie wykorzystywał do pogromu swoich wrogów. Gdy wyszło na jaw, że w wolnych chwilach były mnich okrada swojego hrabiego, Reginald de Dammartin kazał aresztować Eustachego. Nie zdążył, gdyż Eustachy wymknął się z zamku i uciekł. Przez kilka następnych miesięcy ukrywał się w okolicznych lasach, prowadząc życie banity, żyjącego z okradania przejezdnych kupców.

Z tego okresu pochodzą legendy, przedstawiające Eustachego jako miejscowego Robin Hooda, który okradał bogatych i oddawał biednym. Trudno dziś ustalić, czy opowieści o dobrym sercu Eustachego są prawdziwe. Wiadomo tylko, z razem ze swoją bandą siał w Boulogne terror i zamęt. Hrabia de Dammartin robił wszystko, by schwytać banitę, ale mimo zakrojonych na szeroką skalę pościgów nie udało się schwytać byłego mnicha.

Kiedy bandycki żywot przestał przynosić zyski, Eustachy popłynął do Anglii i zaproponował swoje usługi królowi Janowi bez Ziemi. Monarcha uczynił Eustachego swoim piratem, zaopatrzył w list kaperski i dał pod rozkazy flotyllę pięciu okrętów. Mnich szybko stał się postrachem mórz. Nazywano go nawet “mistrzem piratów” i „arcypiratem”. Jan bez Ziemi, w uznaniu zasług Eustachego, oddał mu pod komendę kolejne jednostki oraz uczynił dowódcą wyprawy na Wyspy Normandzkie. Powodzenie wyprawy zadecydowało o tym, że król uczynił Mnicha swoim wasalem, a zdobyte przez niego ziemie nadał w lenno. Wszystko po to, żeby zapewnić sobie wierność pirata. W tym celu władca przymykał też oczy na jego ciemne sprawki. Gdy angielski król zawarł przymierze z hrabią Boulogne, Eustachy w ramach protestów przeszedł na stronę swoich niedawnych wrogów.

Wkrótce Eustachy kontrolował prawie cały Kanał La Manche. Nie uznawał niczyjej władzy, a swoje łupieżcze wyprawy prowadził po obu stronach kanału. Był lojalny wyłącznie wobec francuskiego królewicza i następcy tronu Ludwika, który często korzystał z jego eskorty podczas przeprawiania się do Anglii.

Po porażce Francuzów pod Lincoln, Ludwik powierzył Eustachemu dowództwo nad armadą z Calais, która miała dostarczyć do Anglii wojsko i złoto. 24 sierpnia 1217 roku do bitwy pod Sandwich. Były mnich okazał się nie być wyjątkowo złym dowódcą. Jego statki atakowały Anglików chaotycznie, nie zważając na nieprzychylny wiatr. Pierwszy łupem wrogich okrętów padł idący na czele statek Eustachego.

Ten sam los spotkał prawie sześćdziesiąt francuskich okrętów, rozproszonych i zdezorientowanych przez brak rozkazów od dowództwa. Eustachy próbował schować się w ładowni przebrany za marynarza, ale został rozpoznany i ścięty. Zginął prawdopodobnie z ręki młodego angielskiego króla, Henryka III, Głowa Eustachego, zatkniętą na włóczni, pokazywana była później wszystkim innym uczestnikom bitwy…

Na zdjęciu:
XIII-wieczna ilustracja, przedstawiająca śmierć Eustachego Mnicha, z ręki Henryka III, w bitwie pod Sandwich w roku 1217.

#wmrokuhistorii #historia #ciekawostki #sredniowiecze #gruparatowaniapoziomu #europa #ciekawostkihistoryczne