Ciekawostki

KANAŁ ŻEGLOWNY DLA…

KANAŁ ŻEGLOWNY DLA NIKOMEDII

Pliniusz Młodszy rozpoczął karierę urzędniczą za cesarza Domicjana, wycofał się jednak z życia publicznego zrażony powszechnym terrorem. Powrócił do polityki za cesarza Trajana, który darzył go zaufaniem i powierzył mu namiestnictwo prowincji Bitynii i Pontu w roku 109 n.e. W tym czasie zaproponował on władcy niezwykle ambitny i ciekawy projekt – budowę kanału żeglownego dla Nikomedii, który pomijałby Bosfor. Planowano także budowę serii akweduktów.

Wielki projekt jednak nigdy nie został doprowadzony do końca. Według założeń Pliniusza kanał miał połączyć najbliższe jezioro z miastem, a następny sfinalizować połączenie do rzek: Melas i Sangarius (obecna Sakarya). Zakończenie takiej budowy ułatwiłoby nawadnianie terenów rolniczych, a Nikomedię połączyło z Centralną Anatolią i Morzem Czarnym.

Kanał żeglowny dla Nikomedii

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #ciekawostki

————————————————————————————–
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Dotacje