Ciekawostki

Ostatnio znalazłem ciekawy…

Ostatnio znalazłem ciekawy artykuł na wikipedii o Janie Pawle II i pedofilii w Kościele, wynika z niego mniej więcej tylko, że lewicowe wykopki jak zwykle szkalują kogoś bez powodów. Jego pierwsze próby walki z tym zjawiskiem pochodzą z 1981 roku, gdy ustanowił karę suspensy dla duchownego, który współżyje z osobą poniżej 16 roku życia – Polski kodeks karny mówi o 15 – w 1994 i 1995 podwyższył ten wiek do 18 dla USA i Irlandii. W 2001 roku wydał Sacramentorum sanctitatis tutela, gdzie odebrał biskupom prawo zajmowania się pedofilią – bo kiepsko im tym poszło – i przekazał KNW. Biskupom nakazał współpracować z władzą świecką i informować policję o każdym takim przypadku. W 2002 roku wydano Charter for the Protection of Children young people, które wprowadzały nowe przepisy, które wprowadzały przesiewy w seminariach, szkolenia, procedury i współpracę z organizacjami świeckimi. Osobiście interweniował i nałożył kary na Peatza czy Groera, a w 2004 roku rozpoczął się proces kościelny Maciela, o którym wiedział ( ͡° ͜ʖ ͡°)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II_wobec_przest%C4%99pstw_seksualnych_w_Ko%C5%9Bciele_katolickim
#2137 #wykopobrazapapieza #4konserwy #neuropa #mikromodlitwa #ciekawostki #gimboateizm