Ciekawostki

Pani Wasserman jest tak…

Pani Wasserman jest tak bardzo przeciw betonowaniu miasta, że aż zagłosowała za możliwością zabudowy terenów:
„… otulin form ochrony przyrody, rodzinnych ogrodów działkowych i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.”
(art 5 pkt 2 Lex Deweloper).
Ta ustawa to jest k***a jakiś dramat. Jutro wchodzi w życie.
#urbanistyka #krakow #polityka #neuropa #ciekawostki #architektura